LLEI ORGÀNICA DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE)
Segons estableix la Llei 34 / 2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, BOE No 166, s'ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la societat propietària del lloc Web ubicat a la direcció d'Internet www.tutelarebre.org

1. DADES IDENTIFICATIVES
FUNDACIO PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L'EBRE PLAZA IMMACULADA, 18 – TORTOSA (TARRAGONA) CIF: G43761832 MAIL: info@tutelarebre.org
WEB: www.tutelarebre.org
NIF TITULAR WEB: 52602502F

2. POLÍTICA D’ENLLAÇOS
La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. FUNDACIO PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L'EBRE rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines Web. Les eventuals referències que es realitzen en el Web de FUNDACIO PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L'EBRE a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de FUNDACIO PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L'EBRE.

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL
La totalitat d'aquest lloc Web, texts, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de software, combinació de colors, així com l’estructura i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles internacionals sobre propietat Intel•lectual i Industrial. Així mateix, el contingut d'aquest lloc Web també té la consideració de programa d'ordinador per tant se li aplica tota la legislació espanyola i comunitària vigent concernent.
Els drets de propietat intel•lectual dels continguts cedits al nostre lloc Web són propietat dels seus respectius autors. La resta són propietat de FUNDACIO PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L'EBRE.
Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc Web sense el permís escrit exprés de FUNDACIO PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L'EBRE.

4. L’ÚS DE COOKIES
FUNDACIO PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L'EBRE es reserva el dret de la utilització de les -cookies- en qualsevol lloc del Web, informant a l’usuari de la possibilitat de prescindir d’aquesta utilitat al seu ordinador.
Una cookie no pot llegir dades del seu ordinador, ni pot ser executat com un codi.

5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS
FUNDACIO PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L'EBRE no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (software y hardware), documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Per això, FUNDACIO PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L'EBRE no es fa responsable de cap dany ni perjudici que sofreixi l'usuari per l'existència de virus o altres elements en el lloc Web.
FUNDACIO PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L'EBRE no pot garantir l'absència d'errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc Web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat alguna per danys y perjudicis que es puguin generar per falta de disponibilitat i errors en l'accés.
FUNDACIO PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L'EBRE no pot garantir que les transmissions d'informació a través d'Internet siguin totalment segures, ja que intervenen múltiples factors fora del control de FUNDACIO PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L'EBRE, entre altres la pròpia configuració informàtica de l'usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc.
FUNDACIO PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L'EBRE no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l'usuari per possibles contingències en la transmissió d'informació, com són la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

6. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES
Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d'ús i accés a aquest lloc Web contingudes en la present Informació Legal, així com qualsevol relació entre vostè com Usuari – Visitant i FUNDACIO PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L'EBRE es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de TORTOSA.

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)

1. DRET D’INFORMACIÓ I FINALITAT
D’acord amb allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, i amb el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, de Protecció de Dades Personals (en endavant, RDLOPD), s’informa el client dels següents punts:
• FUNDACIO PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L'EBRE, és, a l’efecte del RDLOPD, Responsable del Fitxer en el qual s’inclouran les dades personals que vostè ens faciliti. L’adreça del responsable del fitxer és: PLAZA IMMACULADA, 18 – TORTOSA (TARRAGONA).
• Les dades facilitades a FUNDACIO PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L'EBRE, formaran part d’un fitxer automatitzat responsabilitat del mateix. El fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i tot el procés de tractament, emmagatzematge i manteniment es troba sotmès als controls i normes establerts en el Reglament de Mesures de Seguretat.
• La finalitat per a la qual es recullen les dades serà la de cada cas concret, però sempre tindrà com a objecte gestionar el servei prestat per l’empresa al client dintre del marc de la relació comercial que els uneix, enviar-li informació i publicitat sobre ofertes, promocions o recomanacions i confeccionar nous productes a partir de les preferències dels nostres clients.

2. DRET D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL•LACIÓ I OPOSICIÓ (ARCO)
En virtut de les lleis abans esmentades, el client podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades a través de l’adreça de correu electrònic info@tutelarebre.org o bé enviant un correu postal a la següent adreça: PLAZA IMMACULADA, 18 – TORTOSA (TARRAGONA).

3. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI
Els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o els presentats en formularis per descarregar, a emplenar per l’usuari, són estrictament necessaris per a atendre la seva petició. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a FUNDACIO PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L'EBRE són veraces y es fa responsable de comunicar, a la empresa, qualsevol modificació de les mateixes.

4. FORMA D’ENVIAMENT DEL CORREU ELECTRÒNIC
La forma d’enviament dels nostres correus electrònics s’està realitzant complint la LSSICE (Llei Orgànica 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic) per la que tot enviament que no hagi estat sol•licitat prèviament pel destinatari és il•legal, excepte si es fa una sola vegada, consti la paraula PUBLICITAT a l’assumpte i es faciliti la revocació del consentiment de l’usuari.
Els correus no sol•licitats incompleixen les lleis RDLOPD i LSSICE.

5. MESURES DE SEGURETAT
Conforme el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats i No Automatitzats amb dades de caràcter personal i segons amb l’especificat en el article 81 de la RDLOPD, FUNDACIO PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L'EBRE ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries per a garantir aquesta seguretat.
FUNDACIO PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L'EBRE es compromet a complir amb el deure de secret, confidencialitat i privacitat respecte a les dades personals contingudes en els fitxers automatitzats i no automatitzats, de les quals n’és titular, evitant així, la pèrdua, mal ús, accés no autoritzat i robo de les dades que l’usuari faciliti a través de la seva Web.